hakaret sucu sikayet dilekcesi

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi

Hakaret suçu şikayet dilekçesi; hakaret suçunun soruşturulması ve hakaret eden kimseye ceza verilmesi için savcılığa hitaben yazılan dilekçeye verilen isimdir. Savcılık, karakol veya CİMER üzerinden gönderilebilir. Hakaret suçu şikayet dilekçesi ile yapılan başvuru neticesinde savcılık dosyaya bir esas numarası verir. Devamında şüpheli hakkında soruşturma başlar. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret suçu; kişinin […]