Ne Ayaksın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ne Ayaksın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ne ayaksın?" ifadesi, genellikle bir kişinin davranışını veya sözlerini anlamayışını veya kabul edemeyişini ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin tuhaf veya mantıksız bir şekilde davrandığı veya anlaşılmaz bir şekilde konuştuğu durumlarda kullanılırken, onun davranışını veya sözlerini sorgulamak amacıyla da kullanılabilir.

"Ne ayaksın?" terimi genellikle alaycı veya eleştirel bir tonla kullanılır ve kişinin garip veya mantıksız bir şekilde davranış sergilemesi veya anlaşılmaz bir şey söylemesi durumlarında kullanılır. Bu ifade, kişinin anlam verilemeyen veya beklenmeyen bir tavır sergilediğini vurgularken, aynı zamanda onun davranışını sorgulayarak daha açıklayıcı veya mantıklı bir açıklama beklediğini belirtebilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin kişiyi aşağılama veya kırıcı bir şekilde hedef almamak ve iletişimde nazik ve saygılı bir dil kullanmaktır.

Hakaret mi?


Ne Ayaksın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılanlara hitaben söylediği "Gel lan buraya, ne ayaksın sen, ne uğraşıyorsun lan benim yeğenlerimle, siz kendinizi adam mı sanıyorsunuz lan" şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41598 Karar: 2017/11100 Tarih: 17.10.2017

Karar #2

 Olay günü sanığın hastanede görevli doktora "Sen ne ayaksın ne terbiyesizsin" şeklinde kaba hitap tarzındaki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/40141 Karar: 2017/12896 Tarih: 14.11.2017

"Ne Ayaksın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.