Utanmaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Utanmaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Utanmaz" genellikle ahlaki normları veya toplumsal değerleri çiğneyen, utanç veya çekinme duygusunu göstermeyen veya umursamayan bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu ifade, bir kişinin yaptığı veya söylediği şeylere rağmen utanç veya pişmanlık duymadan, kendi çıkarlarını veya arzularını ön planda tuttuğunu vurgular. "Utanmaz" terimi, kişinin toplumsal beklentilere veya ahlaki değerlere uymadığı durumları eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır.

Bu deyim, olumsuz bir anlam taşır ve bir kişinin ahlaki veya etik değerlere uymayan, saygısızca veya saygısızca davranışlarını ifade eder. "Utanmaz" ifadesi, kişinin kendi çıkarlarını veya hedeflerini başkalarının zararına veya toplumun normlarına uygun olmayan bir şekilde gerçekleştirmesini ifade ederken, çoğu zaman eleştiri ve alay içeren bir dille kullanılır. Bu terim, insanların dürüstlük, saygı ve empati değerlerine gösterdiği önemi vurgularken, ahlaki olarak yanlış davranışları eleştirmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Utanmaz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana mesaj yoluyla gönderdiği "Sen ne utanmazsın biçimindeki kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle bu mağdura yönelik hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2019/4048 Karar: 2021/26139 Tarih: 03.11.2021

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben söylediği kabul edilen sözlerin (Rapor alma meselesi yüzünden tartıştığı dok- tora hitaben: Utanmaz, terbiyesiz) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/5955 Karar: 2019/9255 Tarih: 20.05.2019

"Utanmaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.