Diktatör

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Diktatör"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Diktatör, bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış veya zorba olan bir siyasi liderdir. Bir diktatörlük ise bir diktatör veya küçük bir zümrenin yönettiği bir devlettir. Bu kelime, Roma’da acil durumlarda seçilen bir yönetici unvanından gelir. Diktatörler genellikle demokrasiye karşı ve otoriter olurlar.

Hakaret mi?


Diktatör kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın suç tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı hakkında Gezi Parkı olarak anılan olayları protesto etmek amacıyla eylem yaptıkları sırada "Ülkeyi akıl yönetir, aptallar yönetemez, böyle bir diktatör, Kenan Evren bile böyle bir şerefsizlik yapmadı, yalancı bir Başbakanımız var" şeklinde söylemiş olduğu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/38260 Karar: 2017/13237 Tarih: 20.11.2017

Karar #2

(Açılış töreni sırasında törene katılan grup arasında yer alan şüphelilerin "Diktatör Tayyip Yıkılacaksın" şeklinde slogan atmalarına ilişkin) yapılan yargılama sonunda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle beraate ilişkin hükmün onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/2481 Karar: 2018/508 Tarih: 20.02.2018

Karar #3

Sanığın ... isimli Facebook hesabından yayınlanan "Şırnak, Cizre ve Hakkari Yüksekova'da Suriye senaryosu uygulanmaya başlandı" başlıklı yazısının altına "Diktatör Erdoğan devrilecek" şeklinde yorum yazmasına ilişkin) yapılan yargılama sonunda sanığın üzerine atılı suçu işleme kastının bulunmadığı, mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle kabul ve takdir kılınmış olmakla usul ve kanuna uygun bulunduğundan, o yer Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle beraate ilişkin hükmün onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/1861 Karar: 2018/1242 Tarih: 24.04.2018

Karar #4

Sanığın kendisine ait Facebook hesabından gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanının fotoğrafının da bulunduğu ve üzerinde "Burası Ortadoğu Diktatörler Cenneti" şeklindeki hakaret içeren paylaşımının atılı suçu oluşturduğu gözetilmeden, mahkûmiyeti yerine hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/553 Karar: 2018/3051 Tarih: 03.07.2018

Karar #5

Sanıkların Cumhurbaşkanının ... ilçesine geleceği ve daha önce Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında dava açılan arkadaşları A... 'in duruşmasının da yapılacağı gün bulvar üzerinde "Biz diktatöre diktatör deriz A... yalnız değildir" yazılı pankartı açıp aynı sözleri slogan olarak söyledikleri olayda, ifade özgürlüğü kapsamında bulunmayan ve eleştiri sınırları içerisinde değerlendirilmesi mümkün olmayan sözlerinin incitici, küçük düşürücü ve katılanın toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette olması nedeniyle hakaret niteliği taşıdığı gözetilmeden, mahkumiyetleri yerine yazılı gerekçe ile beraatlerine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/1460 Karar: 2018/2321 Tarih: 09.07.2018

Karar #6

(Sanığın arkadaşına yazdığı mektupta Cumhurbaşkanını hedef alarak "Karşımızda Hitler özentili, bana yapılan her şey devlete yapılmıştır diyen bir diktatör taklitçisi var" şeklinde ifadeler kullanmasına ilişkin) yapılan yargılama sonunda yüklenen suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle beraate ilişkin hükmün onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/3171 Karar: 2018/5020 Tarih: 10.12.2018

"Diktatör" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.