Zalim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zalim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zalim" terimi, insanlara veya diğer canlılara karşı zalimane, acımasızca ve haksız yere kötü davranan bir kişiyi veya davranışı tanımlar. Zalimlik, başkalarına zarar vermek, onların haklarını ihlal etmek veya acı çekmelerine neden olmak amacıyla bilinçli olarak eylemlerde bulunma anlamına gelir. Bu terim, kişisel, toplumsal veya siyasi düzeyde gerçekleşebilen çeşitli davranış biçimlerini ifade eder.

Zalimlik, insan haklarına saygısızlık, adaletsizlik ve etik normların ihlali gibi olumsuz değerlendirmeleri içerir. Bir kişi veya grubun zalimce davranışları, insanların güvenliğini ve refahını tehlikeye atabilir, toplumsal huzursuzluğa neden olabilir ve insani ilişkilerde bozulmalara yol açabilir. Bu nedenle, zalimlik karşıtı duruşlar ve etik değerlere uygun davranışlar, toplumsal uyum ve adalete katkıda bulunur.

Hakaret mi?


Zalim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın hâkim olan müştekiye gönderdiği mektupta yer alan "Siz zalimsiniz. Yeryüzü kurulduğundan bu yana çok Firavunlar, Nemrutlar gördü. Mahkeme salonunda yüzünüze haykırdığım, söylediğim her şeyi tekrar ediyorum ve arkasındayım, bu mektup sizin elinizde delildir. Siz zalimsiniz" şeklindeki, hakkında verilen cezanın fazla olduğuna yönelik, uğradığını düşündüğü haksızlığı dile getirme amaçlı yazılan ifadelerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5505 Karar: 2015/9395 Tarih: 27.10.2015

Karar #2

Sanığın… tarihli Cumhurbaşkanını resmederek "Zalimlere bakın" şeklindeki Facebook paylaşımı yönünden verilen beraat hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde, yapılan yargılama sonunda yüklenen suç açısından sanığın kastının bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, o yer Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle beraate ilişkin hükmün onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/1201 Karar: 2018/2945 Tarih: 01.10.2018

Karar #3

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben söylediği kabul edilen iddianame konusu sözlerinin (Belediye Başkanına hitaben: Kul hakkı yiyen başkan, zalim gaddar başkan, bu vatandaşlara Filistinliler gibi zulmediyorsun, ey zalim, çok güvenme kendine senden büyük Allah var, Allah seni ve seninle olan, haksızlığa boyun eğenlerin belasını verecek) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı…

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/11508 Karar: 2021/2690 Tarih: 27.01.2021

"Zalim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.