Yavşak Karı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yavşak Karı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yavşak karı" ifadesi, Türkçe argoda cinsiyetçi ve aşağılayıcı bir ifadedir. Bu ifade kadınları aşağılamak, hakaret etmek veya küçümsemek amacıyla kullanılır. Cinsiyetçilik ve cinsel ayrımcılık içeren ifadeler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve saygı çerçevesinde kabul edilemez ve hoşgörülemez.

Hakaret mi?


Yavşak Karı  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Sanığın gönderdiği mesajlarda "Yavşak karı" dışında hakaret sözcüğü yer almamasına rağmen TCK'nın 43/1. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayin edilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 4. CD Esas: 2012/33984 Karar: 2014/19305 Tarih: 29.05.2014

"Yavşak Karı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.