Ananı Avradını Sinkaf Ederim (Sikerim)

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ananı Avradını Sinkaf Ederim (Sikerim)"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ananı avradını şinkaf ederim" ifadesi, oldukça argo ve küfürlü bir ifadedir ve bir kişinin annesi ve eşi ile ilgili aşağılayıcı bir ifadedir. Bu ifade, aşağılama, tehdit veya saldırganlık amacıyla kullanılmaktadır.

Bu tür ifadeler, toplumsal ortamlarda ve insanlar arasındaki ilişkilerde kabul edilemez ve hoşgörüsüz olarak görülür. Kullanımı saygıyı zedeleyebilir ve karşı tarafı rahatsız edebilir. Ayrıca, cinsiyetçi ve aşağılayıcı bir ifade olarak kabul edilir.

Bu nedenle, iletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek ve başkalarına saygı göstermek önemlidir. Ayrıca, bu tür argo ve küfürlü ifadelerin kullanımı, toplumda hoş karşılanmaz ve başka insanların duygularını incitir.

Hakaret mi?


Ananı avradını sinkaf ederim (Sikerim) kelimesi hakaret değildir. (TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURUR.)

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık emniyete götürüldüğünde komiser yardımcısı müşteki ...e hitaben de "Senin de ananı avradını sinkaf ederim" dediği ve müştekiye tekme atmaya çalıştığı, daha sonrasında ise karakolda görevli polis memurlarına sinkaflı sözler ile hakaret ettiğinin olay nedeniyle düzenlenen tutanak, müşteki ve tanık anlatımlarıyla sabit olması karşısında, sanığın kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirdiği eylemlerinde kastının ne şekilde yenilendiği açıklanmadan, sanık hakkında bütün bu eylemleri nedeniyle TCK 265/1, 43/2, TCK 125/1-3/a, 43/2 maddeleri gereğince hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, müştekiler yönüyle ayrı ayrı mahkumiyet hükmü kurup karakoldaki polis memurlarına hakaret nedeniyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/13633 Karar: 2016/18823 Tarih: 07.12.2016

Karar #2

Sanığın müştekiye hitaben söylediği iddia ve kabul olunan sözlerin (Çık ulan dışarıya, senin ananı avradını sinkaf ederim, seni öldüreceğim) tartışmanın bütünü ve söylendiği bağlam içinde değerlendirildiğinde hakaret niteliğinde olmadığı ve eylemin bir bütün halinde tehdit suçunu oluşturduğunun anlaşılması karşısında, yerinde görülmeyen gerekçeyle ayrıca sanık hakkında hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/3114 Karar: 2022/9581 Tarih: 06.04.2022

Karar #3

"Senin ananı, avradını, Allah'ım...sinkaf ederim" biçimdeki sözlerle hakaret ettiğinin kabulü karşısında, eyleminin TCK'nın 125/3-c maddesi kapsamında olduğunun gözetilmemesi,

Yargıtay 4.Ceza Dairesi Esas : 2011/21669 Karar : 2013/15190 Tarih : 20.5.2013

"Ananı Avradını Sinkaf Ederim (Sikerim)" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.