İkiyüzlü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İkiyüzlü"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İkiyüzlü insanlar toplumun her yerinde karşımıza çıkabilirler. İçtenlikle davranan ve samimi olan insanlarla karşılaştığımızda, onların dürüstlüğüne ve sadakatine güven duyarız. Ancak, bazı insanlar ikiyüzlü bir davranış sergileyerek, gerçek niyetlerini gizlerler ve başkalarını manipüle etmeye çalışırlar.

İkiyüzlülük, insan ilişkilerinde büyük bir sorundur ve güvenin temelini sarsar. İkiyüzlü insanlar, yüzlerindeki maske ile gerçek düşüncelerini ve duygularını gizlerler. Bu nedenle, onların samimiyetine güvenmek zordur ve ilişkilerde sürekli bir şüphe duygusu yaratır. İkiyüzlülük, toplumun birçok kesiminde görülen bir olgudur. İnsanların farklı ortamlarda farklı davranışlar sergilemesi, ikiyüzlülüğün en belirgin örneklerinden biridir. Bir kişi, iş yerinde veya sosyal çevresinde kendini farklı bir şekilde gösterebilirken, aynı kişi aile ortamında veya başka bir ortamda tamamen farklı bir karaktere bürünebilir. Bu durum, insanların gerçek kimliklerini saklamasına ve başkalarının beklentilerine uymaya çalışmasına bağlı olabilir.

İkiyüzlülük, toplumda güven sorunlarına neden olabilir. Bir kişi, ikiyüzlü davranışlar sergilediğinde, çevresindeki insanlar ona olan güvenlerini kaybedebilirler. İkiyüzlü bir kişiyle ilişki kurmak zor olabilir çünkü insanlar, onun gerçek niyetlerini ve karakterini anlamakta güçlük çekebilirler. Bu durum, insanların ilişkilerinde sorunlara ve anlaşmazlıklara yol açabilir.

Hakaret mi?


İkiyüzlü kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın basın açıklamasında katılana "Diğer parti büyüklerine yağ çekerken kendinden geçiyordun, ağzından sahte ballar damlıyordu, senin riyakâr ikiyüzlü olduğunu, trilyon belediyenin parası har vurup harman savurarak içine ettin" şeklinde kaba ifade ve ağır eleştiri tarzındaki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/40207 Karar: 2017/12908 Tarih: 14.11.2017

Karar #2

Sanığın katılana gönderdiği mesaj içeriğinde "Ben rezil olmayı göze aldım, sen zaten rezilsin, şerefsiz, ikiyüzlü, işine gelmediği zaman telefonu kapatıyorsun, kaypak" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olup hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2015/22863 Karar: 2019/18597 Tarih: 02.12.2019

"İkiyüzlü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.