Aç Köpek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aç Köpek"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Aç köpek" ifadesi, gerçek bir köpeğin aç olmasına işaret etmese bile, genellikle bir kişinin çok istekli, hırslı veya her şeyi elde etmek istemeyi anlatmak için kullanılır. Bu deyim, bir kişinin bir hedefe, başarıya veya arzuya ulaşmak için yoğun bir çaba gösterdiğini ve çoğu durumda, diğer şeylere dikkat etmeden ileriye doğru hareket ettiğini ifade eder. Bu ifade, bazen olumsuz bir çağrışım taşıyabilir ve bir kişinin gözü kararmış ve sınır tanımayan bir şekilde hareket ettiğini ima edebilir.

Hakaret mi?


Aç köpek kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın aşamalardaki savunmasında katılanın kendisine hitaben "Eşimden sen ayırdın, şerefsizsin, bu memlekete kan getiriyorsun, pazarlıyorsun, pezevenksin" diyerek hakaret etmesine sinirlenerek kendisinin de katılana yönelik "Kalk git şuradan aç köpek, önce kendi karnını doyur" şeklinde söz söylediğini belirtmesi ve dinlenen tanıklarında bu hususu doğrulamaları karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişimi üzerinde de durularak, sanık lehine TCK'nin 129. maddesinde düzenlenen karşılıklı hakaret hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması kanuna aykırı...

 

Yargıtay 4 CD Esas: 2012/21505 Karar: 2014/11626 Tarih: 10.04.2014

Karar #2

Eylemin (Aç köpekler) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık... müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

 

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/7032 Karar: 2015/11387 Tarih: 18.11.2015

"Aç Köpek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.