İftira

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İftira"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İftira, bir kişi veya kurum hakkında gerçek dışı iddialarda bulunma veya yanlış bilgi yayma eylemidir. Bu eylem, birçok insanın hayatını mahvedebilir ve itibarlarını zedeler. İftira, kişinin veya kurumun itibarını zedelemek, haksız yere suçlamak veya başkalarını yanıltmak amacıyla yapılır. İftira atılan kişi veya kurum, bu durumdan ciddi şekilde etkilenebilir. İnsanların gözünde itibar kaybına uğrayabilir, işlerini kaybedebilir veya sosyal ilişkilerinde zorluklar yaşayabilirler. Bu nedenle, iftira atmak son derece ciddi bir suçtur ve yasalar tarafından cezalandırılır.

İftira, toplumda güvensizlik yaratır ve insanların birbirlerine olan güvenini sarsar. Bu nedenle, doğru bilgiye dayalı açıklamalar yapmak ve başkalarının itibarını korumak son derece önemlidir. İftira atmak yerine, gerçekleri araştırmak ve doğru bilgiye dayanarak hareket etmek, daha adil ve güvenilir bir toplumun oluşmasına katkı sağlar.

Hakaret mi?


İftira kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın duruşma sırasında karşı taraf vekili olan katılana karşı "İki senedir pis bir iftirada bulunuyorsunuz" şeklinde söylediği sözün kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5979 Karar: 2015/9231 Tarih: 27.10.2015

Karar #2
Sanığın davalı olarak yer aldığı... Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan... esas sayılı dosyaya sunduğu dilekçesinde yer alan ifadelerin (Adaletsiz yeryüzünde mazlum hakkı korumak için icat edilen hukuk bilimini kendi çakarları doğrultusunda kullanmaktan çekinmeyen, bu kutsal mesleğin zırhı cübbeye sığınarak iftiralarda bulunmaktan utanmayan ağabeyimin yakın dostu olup yine ağabeyimin sebep olduğu bir olay dan aldığım yirmi sene hapis cezasının Yargıtay'da idamla onanmasını sağlayan eski avukatımdır) muhatabımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden sanığın mahkumiyetine hükmolunması kanuna aykırı... Yargıtay 18. CD Esas: 2018/2856 Karar: 2018/11050 Tarih: 31.05.2018
Karar #3
Somut olayda, sanığın internet gazetesinde yayınladığı katılan hakkındaki röportajda kullandığı kabul edilen ifadelerin (Benim hakkımda çıkan bu suçlama çok çirkin bir yalandı. Üçkağıtçılar, iftiracılar bana suç attılar. Ama herkesle tek tek görüşüyorum, her şantaja prim vermem. İl başkanı seçildiğimden beri 9 aydır bu iftirayı atan şahıs benim peşimde o kişi benden daire almadı, 14 dairelik bir apartmandan birinden satın almış. 8 senedir mağdur olduğunu söylüyor. Şimdiye kadar neredeymiş şimdi mi aklına gelmiş? İl başkanı olduktan sonra mı aklına gelmiş?) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 4. CD Esas: 2021/32176 Karar: 2022/13589 Tarih: 30.05.2022

"İftira" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.