Adama Bak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adama Bak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adama bak" ifadesi, Türkçede bir kişinin davranışlarını, sözlerini veya tutumunu eleştirmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle şaşkınlık, hayret veya hoşnutsuzluk ifade etmek için kullanılır ve olumsuz bir anlam taşır. İfadenin tam anlamı bağlamına bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle bir kişinin beklenmedik, şaşırtıcı veya kabul edilemez bir şekilde davrandığını belirtmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Adama bak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanık...'in talimat duruşmasında ifadesini alan hâkime hitaben alay ederek cevap verdiği ve sonrasında söylediği kabul edilen "Adama bak, biz başka suçtan geliyoruz, adam yeni suç çıkarıp duruyor, ben senin gibi ne hakimler gördüm, 17 yıldır cezaevindeyim" şeklindeki sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/32551 Karar: 2017/5520 Tarih: 10.05.2017

"Adama Bak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.