Yamyam

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yamyam"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yamyam kelimesi, insan eti yiyen bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Yamyamlık kavramı, insanlık tarihi boyunca farklı kültürlerde ve dönemlerde var olmuştur. İlk olarak, yamyamlığın tarihçesine bir göz atalım. Yamyamlık, bazı toplumlarda dini ritüellerin bir parçası olarak görülebilirken, diğer toplumlarda ise açlık veya savaş zamanlarında hayatta kalma stratejisi olarak kullanılmıştır.

Yamyamlığın kültürel ve sosyal etkileri de dikkate değerdir. Bu eylem, toplumlar arasında korku ve dehşet yaratmış, aynı zamanda dışlanmışlık ve damgalanma ile sonuçlanmıştır. Yamyamlık, insanların doğal bir tepkisi olan iğrenme ve tiksinti duygularını tetikler. Bu nedenle, yamyamlık, bir tabu olarak kabul edilmiş ve toplum tarafından genellikle kabul edilemez bir davranış olarak görülmüştür.

Yamyamlığın psikolojik boyutu da oldukça ilgi çekicidir. Bu eylemi gerçekleştiren kişilerin psikolojik durumları ve motivasyonları incelenmiştir. Bazı araştırmalar, yamyamlığın psikolojik bir hastalık olan kanibalizm bozukluğuyla ilişkili olabileceğini öne sürmektedir. Ancak, bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Modern toplumda yamyamlık hakkında bilmeniz gerekenler ise oldukça önemlidir. Günümüzde yamyamlık, yasalar tarafından kesinlikle yasaklanmış bir eylem olarak kabul edilmektedir. Bu, insan haklarına ve etik değerlere aykırı olduğu için doğaldır. Yamyamlık, insanlık tarihinde karanlık bir nokta olarak kalmış ve modern toplumda kabul edilemez bir davranış olarak görülmüştür.

Hakaret mi?


Yamyam kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılanların "Yamyam yine içiyor" biçiminde küfrettiklerine ilişkin savunması karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişimi üzerinde durularak TCK'nın 129. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/31385 Karar: 2014/1435 Tarih: 21.01.2014

Karar #2

Eylemin (Polislere hitaben: Her 20 kilometrede bir radar mı olur, siz bundan prim kazanıyorsunuz, yamyam mısınız) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/5369 Karar: 2018/13718 Tarih: 25.10.2018

"Yamyam" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.