Açgözlü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Açgözlü"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Açgözlü, bir kişinin maddi veya manevi değerlerde aşırı derecede istekli ve hırslı olduğunu belirten bir sıfattır. Açgözlü insanlar, genellikle daha fazla para, güç, başarı veya herhangi bir şey elde etme konusunda tutkulu ve doyumsuz olma eğilimindedir. Bu terim, çoğunlukla olumsuz bir çağrışıma sahiptir ve bir kişinin sınırlarını aşarak, başkalarının zararına bile olsa hedeflerine ulaşmaya çalıştığını ifade eder.

Hakaret mi?


Açgözlü kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, katılanın eski apartman yöneticisi, sanığın ise yeni apartman yöneticisi olduğu, sanığı evraklarda ve para hesaplarında usulsüzlük yapıldığımı fark etmesi üzerine şikayette bulunduğu ve katılan hakkında dava açıldığı, sanığın bu davaya müdahale dilekçesinde yer alan katılana yönelik "Sekreteri...'in maaşını bizim parayla karşılamış, bu nasıl bir gözü karalıktır, nasıl bir pervasızlık, bir hukukçuya yakışır mı, bu kadarcık paraya ihtiyacın mı var, sanığın bu açgözlüğüne rağmen örtülü zimmet... TL, körler sağırlar birbirlerini ağırlar" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/5950 Karar: 2015/985 Tarih: 18.01.2015

Karar #2

Sanığın resmi nikahlı eşine hitaben söylediği kabul edilen "İhanet ediyorsun, adın batsın, nankör, açgözlü, görmemiş" şeklindeki sözlerinin muhatabı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

   

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12901 Karar: 2018/12942 Tarih: 15.10.2018

Karar #3

Katılan...'in sanık ...'e söylediği kabul edilen "Açgözlü" biçimindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla  hakaret  suçunu oluşturmadığı...

 

Yargıtay 18 CD Esas: 2019/8256 Karar: 2020/4884 Tarih: 24.02.2020

"Açgözlü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.