Kes Sesini

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kes Sesini"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kes Sesini ne demek, bir kişinin bir duruma veya kişiye karşı sesini kısması veya susturması anlamına gelir. Bu kavram, genellikle bir tartışma veya anlaşmazlık durumunda kullanılır. İnsanlar bazen duygusal veya fiziksel olarak yorulduklarında veya daha fazla çatışma veya gürültüden kaçınmak istediklerinde seslerini keserler. Bu bir strateji veya savunma mekanizması olabilir.

Birçok insan, seslerini keserek daha fazla karmaşık veya olumsuz bir durumu önleyebilir veya daha fazla zarar görmeyi önleyebilir. Bu, bazen daha fazla anlayış veya uzlaşma sağlamak için kullanılan bir iletişim yöntemidir. Ancak, sesini kesmek bazen de bir kişinin kendini ifade etme yeteneğini sınırlayabilir ve iletişim sorunlarına neden olabilir. Kes Sesini kavramı, insanların duygusal tepkilerini kontrol etme veya daha fazla tartışmadan kaçınma ihtiyacını yansıtabilir. Bu, insanların kendilerini korumak veya daha fazla zarar görmemek için sessiz kalmayı tercih ettiği durumlarla ilişkilendirilebilir.

Hakaret mi?


Kes Sesini kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana hitaben söylediği "Terbiyesiz, sesini kes" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/5597 Karar: 2018/1985 Tarih: 19.02.2018

Karar #2

Sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Kes sesini, bir şey mi dedim sana, doktoru soruyorum, terbiyesiz, sen onu bul bana" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyetine hükmedilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/7981 Karar: 2019/14495 Tarih: 15.10.2019

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelttiği "Kes sesini lan" şeklindeki sözün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16254 Karar: 2022/16356 Tarih: 01.07.2022

"Kes Sesini" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.