Ar Damarınız Çatlamış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ar Damarınız Çatlamış"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Ar damarı çatlamak deyiminin anlamı: Utanç duyulacak şeyleri sıkılmadan yapmak, utanmayı bırakmak, yüzsüz olmak anlamlarında kullanılan bir deyimdir. Terbiyesizlik, ahlaksızlık yapan kişiler için kullanılmaktadır.

Hakaret mi?


Ar damarınız çatlamış kelimesi hakaret değildir.    

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Alacaklı olduğu ilgili takip dosyasında vekili olan müştekinin haksız olarak kendisine ikinci kez hamal ücreti ödettirdiğini savunan sanığın cep telefonuyla müştekiye gönderdiği kısa mesajdaki "Nasıl bir vicdan ki borçlunun hamalların parasını bile bana ödetmeye kalktınız. Ar damarımız çatlamış. Ne diyeyim helal olsun. İnönü'nün meşhur sözünü size gönderiyorum. Bu mu yüzde 99 garanti depolardan mal tanıtmak mı?' şeklindeki rahatsız edici sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/8862 Karar:2014/32293 Tarih:10.11.2014

"Ar Damarınız Çatlamış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.