Manyak mı Bu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Manyak mı Bu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Manyak mı bu?" ifadesi, genellikle bir durumun veya olayın anormal, tuhaf, inanılmaz veya mantıksız olduğunu vurgulamak için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, şaşkınlık, hayret veya şüphe gibi duyguları ifade etmek için kullanılır. "Manyak mı bu?" cümlesi, sıradışı veya beklenmedik bir şey hakkında kişinin duyduğu şaşkınlığı veya merakı dile getirirken, aynı zamanda hafif espri veya alaycı bir ton da içerebilir.

Ancak bu ifadeyi kullanırken dikkatli olunması gerekir, çünkü argo veya kaba bir dil içerebilir. İfade, karşınızdaki kişinin duygusal tepkilerine veya iletişim tarzına bağlı olarak hoş karşılanmayabilir. Bu tür ifadeleri kullanırken duruma ve iletişim ortamına uygunluğunu göz önünde bulundurmak önemlidir.

Hakaret mi?


Manyak mı Bu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana yönelik olarak yazdığı "Yok artık, manyak mu bu, ruh hastası" şeklindeki paylaşımın ifade özgürlüğü sınırları kapsamını aştığı ve katılanın şeref ve saygınlığını rencide edecek sövme niteliğini taşıdığı anlaşılmakla, suçun unsurlarının oluştuğu ve sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2019/5636 Karar: 2021/29169 Tarih: 13.12.2021

"Manyak mı Bu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.