Adam Mı Oldunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Mı Oldunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam mı oldunuz" ifadesi, Türkçede bir kişiye yönelik alaycı ve küçümseyici bir eleştiri içerir. Bu ifade, genellikle bir kişinin kendini beğenmiş, yetersiz veya umursamaz davranışlar sergilediği durumlarda kullanılır. İfade, karşıdaki kişinin davranışlarından dolayı olumsuz bir yargıya varmak ve onun olgunluk, saygınlık veya dürüstlük gibi değerlere sahip olup olmadığını sorgulamak amacıyla kullanılabilir.

Bu ifade, başkalarını küçümsemek ve onların hatalarını veya zayıflıklarını eleştirmek için kullanılırken, aynı zamanda bu tür eleştirilerin alaycı ve ironik bir tonda sunulmasını sağlar.

Hakaret mi?


Adam mı oldunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın "Adam mI oldunuz lan, niye yol vermiyor ve "Polis oldunuz da adam mı oldunuz, ben gelince yolu açacaksınız, siz kimsiniz lan" yeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatapların onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmaman nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadağı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/9697 Karar: 2020/5688 Tarih: 05.03.2020

"Adam Mı Oldunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.