Akıllı Ol

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Akıllı Ol"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Akıllı ol" ifadesi, Türkçede birine daha düşünceli, mantıklı ve dikkatli davranması gerektiğini hatırlatmak için kullanılır. Bu ifade, genellikle birinin düşüncesiz veya hatalı bir eylemde bulunabileceği durumlarda uyarı veya öğüt niteliğinde söylenir. "Akıllı ol" cümlesi, aynı zamanda birinin mevcut durumlar karşısında daha mantıklı ve sorumlu kararlar almasını teşvik etmek için de kullanılabilir.

Hakaret mi?


Akıllı ol kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın okul müdürü olan mağdurun iş disiplinini ve düzenini bozma eylemi nedeniyle savunmasını istemesi üzerine aralarında çıkan tartışmada mağdura söylediği "Akıllı ol, kafayı mu yedin" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba bir davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/21857 Karar: 2014/22342 Tarih: 18.06.2014

Karar #2

Olay günü başka bir dosyada da katılana karşı eylemi nedeniyle sanık sıfatıyla yargılanan sanığın anılan dosyanın duruşması çıkışında söylediği "Akıllı ol, adam ol, yalan konuşma" biçimindeki sözlerinin muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek tarzda somut bir fiil isnadı ya da sövme içermediği, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/2933 Karar: 2015/3599 Tarih: 29.06.2015

Karar #3

Sanığın mağdura yönelik ifadeleri (Akıllı ol lan) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14629 Karar: 2021/8995 Tarih: 11.03.2021

"Akıllı Ol" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.