Cahil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cahil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cahil", genellikle bir konuda yeterli bilgiye veya deneyime sahip olmayan, eğitimsiz veya bilgisiz bir kişiyi ifade eden bir kelimedir. Terim genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir kişinin bir konuda yetersiz olduğunu veya doğru kararlar vermek için yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtmek için kullanılır.

"Cahil" kelimesi, bilgi veya deneyim eksikliği olan kişileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu kişiler, bir konuda yeterli bilgiye veya deneyime sahip olmadıkları için yanlış kararlar alabilirler veya hatalı sonuçlara ulaşabilirler. "Cahil" terimi, genellikle eğitimli veya bilgili kişiler tarafından kullanılan bir ifade olmakla birlikte, bazen aşağılayıcı veya küçük düşürücü bir anlam taşıyabilir.

Bir başka açıdan bakıldığında, cahil kelimesi, bir kişinin yeterli bilgiye veya eğitime sahip olmamasının sonuçlarından kaynaklanan olumsuz etkileri de ifade edebilir. Bu kişiler, kendilerine veya başkalarına zarar verebilecek yanlış davranışlar sergileyebilirler veya toplumsal, ekonomik veya siyasi açıdan zararlı sonuçlar doğuracak kararlar alabilirler. Bu nedenle, eğitim ve bilginin önemi, cahilliğin olumsuz sonuçlarından kaçınmak için vurgulanmaktadır.

Hakaret mi?


Cahil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, dairesinde taşıyıcı kolonları kesmek suretiyle deprem riskini artırdığını düşündüğü katılanın su sayacına bıraktığı yazıda ilgili eleştirisini belirtip "Okumuşsunuz ama bu kadar nasıl cahil olabilirsiniz" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp somut olayla ilgili olarak rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararın verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/3009 Karar 2014/11868 Tarih:15.04.2014

Karar #2

Eyleme (Sosyal medya vasıtasıyla, Belediye Başkanına hitaben: Cahil ve yükletilen suça yönelik katılan ...in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/13440 Karar: 2019/1360 Tarih: 15.01.2019

Karar #3

Sanığın müşteki...e hitaben söylediği "Sizin gibi cahilleri buraya koyuyorlar, ondan sonra böyle oluyor" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2017/565 Karar: 2019/3443 Tarih: 19.02.2019

Karar #4

Eyleme (Hemşireye hitaben: Beni iteleyemezsin, hor göremezsin, senin gibi hemşirenin Allah belasını versin, cahiller, bu cahillere bir de ameliyat oluyorsun) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas:2020/17513 Karar: 2022/16243 Tarih: 29.06.2022

Karar #5

Somut olayda, sanığın kanlana söylediği sözlerin (Tutuklu tarafından, mektup yoluyla, hakkındaki soruşturmayı yürütüp tutuklama talebinde bulunan Cumhuriyet savcısına hitaben: Kızım cahildi, sen kazımdan daha cahil çaktın ve ben nice insanlar gördüm üstünde giyecek elbise yok, nice elbiseler gördüm içinde insan yok) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan mahkûmiyet karan verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17512 Karar: 2022/17443 Tarih: 20.09.2022

"Cahil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.