Eşkıyasınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Eşkıyasınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Eşkıya, dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar anlamına gelen bir isimdir. Arapça eşḳiyā kökenlidir.

Hakaret mi?


Eşkıyasınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın görevlilere hitaben "Siz eşkıyasınız" şeklindeki nezaket dışı kaba hitap tarzı niteliğindeki ifadelerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması ne- deniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığının gözetilmemesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/7727 Karar: 2019/13374 Tarih: 30.09.2019

"Eşkıyasınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.