Amk

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amk"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amk" kısaltması, Türkçede argo ve küfürlü bir ifade olan "amına koyayım" ifadesinin kısaltmasıdır. Bu ifade, bir kişi veya durum karşısında öfke, düşmanlık ve şiddetli bir tepkiyi ifade etmek için kullanılır.

Bu tür ifadeler, toplumsal ortamlarda ve insanlar arasındaki ilişkilerde kabul edilemez ve hoşgörüsüz olarak görülür. Kullanımı saygısızlık olarak algılanabilir ve karşı tarafı rahatsız edebilir. Bu nedenle, iletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Amk kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın cep telefonundan "Amk ben sana insan gibi mesaj attım sen engelledin, şimdi numaranı dağıtmam mu senin" ve "Neyse siliyorum şimdi numaranı o göğüslerini gösteriyorsun ya millete yapma onu... gibi almasınlar seni aşağıya" şeklinde mesaj attığı iddia ve kabul edilen olayda, sanığın sübut bulan eylemlerinin verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçlarımı oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 12. CD Esas: 2018/8349 Karar: 2019/8344 Tarih: 10.07.2019

Karar #2

Sanığın katılana hakaret içerikli mesaj (Siktir git amk) gönderdiğinin tespit edilmesi karşısında, katılanın kendisine cinsel içerikli mesajlar göndermesine kızdığı için hakaret içerikli mesaj gönderdiğini savunması ancak herhangi bir delille ispat edememesi ve cinsel taciz iddiasıyla ilgili soruşturma makamlarına müracaatta da bulunmaması değerlendirildiğinde, cezadan kurtulmak amaçlı iddialar ileri sürdüğü anlaşılmakla, katılandan kaynaklanan herhangi bir haksız eylem bulunmadığı halde, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında TCK'nın 129/1. maddesinin uygulanması kanuna aykırı ...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/9777 Karar: 2020/5671 Tarih: 05.03.2020

"Amk" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.