Artist

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Artist"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Artist" kelimesi Türkçede iki farklı anlam taşıyabilir: İlk anlamı, bir sanatçıyı ifade eder. Bu bağlamda, "artist" kelimesi, müzik, resim, tiyatro, sinema gibi sanatsal alanlarda eserler üreten ve bu eserlerle toplumda tanınırlık kazanan kişilere denir. İkinci anlamı, olumsuz bir anlam taşıyan ve bir kişinin gösterişçi, kendini beğenmiş veya başkalarını küçük gören bir tavır sergilediğini belirtir. Bu bağlamda, "artist" kelimesi, bir kişiyi eleştirmek veya alay etmek için kullanılır ve bu kişinin davranışlarının hoşgörüsüz veya rahatsız edici olduğunu ifade eder. Bu durumda, "artist" ifadesi, bir kişinin başkalarına karşı kibirli ve saygısız davrandığını ima eder. Bu nedenle, "artist" kelimesinin anlamı, kullanıldığı bağlama ve amaca bağlı olarak değişebilir.

Hakaret mi?


Artist kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın doktor...'in yeşil reçeteye tabi olan ilacı reçetelendirmemesi üzerine, kendisine ve aynı yerde görev yapan doktor... 'e "Artist olmuşsunuz" dediğinin kabul edilmesi karşısında, nezaket sınırlarını aşan sözün şikâyetçilere yönelik haksız ağır eleştiri kapsamında kaldığı ve sövme niteliğinde bulunmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2011/2559 Karar: 2013/5419 Tarih: 27.02.2013

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana söylediği "Çok artistsin" şeklindeki ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı ...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/28246 Karar: 2016/4829 Tarih: 14.03.2016

Karar #3

Somut olayda, sanığın taleplerinin karşılanmaması nedeniyle cezaevine götürülürken Cumhuriyet savcısına yönelik olarak söylediği kabul edilen "Bana sicil numarasını yazsın, o numarayı yazmadan buradan gitmem, artist savcı, o koltukta boşuna oturuyorsun, ben bunu böyle bırakmam, uğrayacağım, Adalet Bakanına şikâyet edeceğim, cezaevinde sorun çıkaracağım" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözünün müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/40047 Karar: 2017/8644 Tarih: 11.09.2017

Karar #4

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Böyle doktorun diyerek artist artist dolaşmak olmaz, buralara da sen bakacaksın" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/10276 Karar: 2018/9029 Tarih: 07.06.2018

Karar #5

Olay günü sanığın "Artist artist cevap verme" şeklindeki ve kaba hitap tara niteliğindeki sözlerin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/3721 Karar: 2019/10245 Tarih: 10.06.2019

Karar #6

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen "Sen kimsin lan, öyle koltukta oturup da artistlik yapması kolay" şeklindeki sözlerin katlanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı ....

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/7050 Karar: 2020/1156 Tarih: 15.01.2020

Karar #7

Yargılamaya konu somut olayda, iddianamede geçen ve sanığın katılan ile mağdurlara hitaben adliye merdivenlerinde ve nezaret- haneye alınacağı sırada söylediği kabul edilen "Siz kimsiniz lan, lan hepiniz artistsiniz" şeklindeki sözlerinin katılan ve mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunu oluşturmadığı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14705 Karar: 2021/15523 Tarih: 25.05.2021

Karar #8

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın baş komiser olan mağdura hitaben söylediği "Kim o artist, iki yıldız takarak kendini bir şey mi sanıyor, ben onu şikayet edeceğim" şeklindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışa hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26512 Karar: 2016/9593 Tarih: 04.05.2016

"Artist" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.