Zulüm

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zulüm"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Zulüm, Arapça kökenli bir kelime olup, hak yemek, eziyet etmek, adaletsizlik yapmak gibi anlamlara gelir. Dinî açıdan zulüm, belirlenmiş sınırları çiğneme, haktan bâtıla sapma olarak tanımlanır.

Hakaret mi?


Zulüm kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, suç tarihinde İlköğretim Okulu Müdürü olan sanığın kendisi hakkında disiplin soruşturması yapan ve aleyhine rapor düzenleyen eğitim müfettişi katılana gönderdiği mesajda yer alan "Kraldan çok kralcı oldun, zulmünüzün mağduru oldum, Allah bu zulmünüzü aynen göstersin, sizin adalet ve vicdanınıza güvenmem, sizin gibi zalimce karar verenler" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/5281 Karar: 2014/20086 Tarih: 04.06.2014

Karar #2

Muhtar olarak görev yapan sanığın kaymakam olan katılana elektronik posta ile gönderdiği tüm yazı içeriği ve özellikle "...son nefesimi vermeden şunları söylerim; kaymakam bey muhtara verdiğin bunca sıkıntıyı, hakareti, zulmü, kanunlardan aldığınız yetkiye dayanarak yaptınız. Bu sizin yaptıklarınızı ne bir devlet başkanı ne bir başbakan, cumhurbaşkanı ne de bir ülkenin kralı yapmaz. Siz kraldan da kralcı mısınız desem suç işlemiş olur muyum bey? Acaba bir yerine iki kez mi asardınız.." şeklindeki sözlerin katılanın kendisini rencide etmesine yönelik ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/28682 Karar: 2014/219 Tarih: 13.01.2014

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın eşi ile arasındaki boşanma davasının reddine karar veren mağdur hâkime hitaben yazmış olduğu mektupta "Hür iradeye saygıyı ayaklar altına alan, hukuku çiğneyen sayın hakim hanımefendi kanser oldum, müjde bana yaptığın zulme sevinebilirsin..taş çekmişçesine ağrılarla kalkıyorum sebebi içtiğim sigara sebebi sana olan sinirimden ve stresimden, siz herkesten övgüler almaya alışmışsınızdır tabi, herkesin avukatı olduğundan herkese kanunları uygulayıp herkes mutlu ve sevinçli şekilde yaşasın adalet diyerek mahkemeden ayrılırken benim avukatım olmadığı için beni alçak eşek yerine koydunuz........... sen siciline rütbe ve kıdem almayı düşündün........ senin bana yaptığın zulme kasap et derdinde koyun can derdinde çok özür dilerim sayın hakim ben size övgüler pişşe-pişşe yapmadığım için senin bana yaptığın zülümdür, zulümdür, zulümdür.........benim bu dilekçemi kabul edip işleme koy dava açma parasını da sayın hakim sen ver, her şeyin bir bedeli vardır beni boşamadan davayı kapatıp siciline rütbe ve kıdem alma bedeli ve zulmün bedeli olarak kim bir misgal hayır işlerse karşılığını görecektir.” şeklindeki sözlerinin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici ağır eleştiri, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9144 Karar: 2015/10839 Tarih: 11.11.2015

"Zulüm" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.