Yargıtay Kararları IşığındaHakaret Sözlüğü


Hangi kelimelerin hakaret olduğunu anında öğrenmeye hazır mısınız?
Hakaretmi
Hakaret Sözlüğü

Hangi kelimeler hakaret suçunu oluşturur? Anında öğrenmeye hazır mısınız?

Hakaret suçu, Türkiye'de en çok işlenen suç tipidir. Hakaret suçunun kime karşı ve nasıl işlendiğine göre cezası değişmektedir. Hakaret suçunun vatandaşa, kamu görevlisine, cumhurbaşkanına karşı ve sosyal medya aracılığıyla işlenmesi halinde cezası değişir.
Vatandaşa Hakaret
Vatandaşa hakaret, TCK 125. maddede düzenlenmiştir. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.
Kamu Görevlisine Hakaret
Kamu görevlisine hakaret, TCK 125/3 a fıkrasında düzenlenmiştir. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret edilmesi durumunda önce TCK 125'den ceza verilir. Sonra verilecek ceza bir yıldan az olamaz fıkrasından ceza bir yıla yükseltilir.
hakaretmi
Cumhurbaşkanına Hakaret
Cumhurbaşkanına hakaret suçu, TCK 299. maddede düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.
Sosyal Medyada Hakaret
Sosyal medyada hakaret, sosyal medya platformlarında (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram vb.) kullanıcıların birbirlerine veya başkalarına karşı onurunu, şeref ve haysiyetini zedeleyici sözler, eylemler veya ifadelerle saldırıya uğratılması durumudur. TCK 125. madde uyarınca cezalandırılır.
Hakaret Suçu - TCK 125. Madde
Hakaret Şuçu Türk Ceza Kanunu 125. Maddede Düzenlenmiştir.
Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
Bu kelimeler kesinlikle hakaret
Bu kelimeleri kullanırken bir kez daha düşünün. Ceza alabilirsiniz. (Not: Bir söylemin hakaret suçunu oluşturup oluşturmadığı değerlendirilirken kim tarafından kime karşı ve hangi sebeple dile getirildiği dikkate alınır. Dolayısıyla listedeki söylemlerin her şartta suç teşkil etmeyeceğine yönelik bir kabulle benimsenmesi doğru değildir.)
Hakaretmi sorular
Merak Ettikleriniz
En Sık Sorulan Sorular
Hakaret suçuna ilişkin en çok sorulan sorular.
Hakaret nedir?
Hakaret suçu, kişilerin onur, şeref ve saygınlıklarına yönelik aşağılayıcı söylem ve davranışlarda bulunmak suretiyle kişilerin şeref ve saygınlıklarının ihlal edilmesine denir.
Hakaret suçunun cezası nedir?
TCK 125. Madde uyarınca; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.
Kamu görevlisine hakaretin cezası nedir?
Hakaret suçunun cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası olsa da kamu görevlisine karşı işlenmesi halinde cezasının alt sınırı bir yıldan az olamaz. Yani kamu görevlisine hakaret suçunun cezası 1 yıldan başlar.
Cumhurbaşkanına hakaret cezası nedir?
TCK 299. Madde uyarınca; Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cumhurbaşkanına hakaret suçu alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.
Sosyal medyada hakaret etmek suç mu?
Sosyal medyadan hakaret etmek suçtur. TCK 125/4. fıkra kapsamında alenen işlenildiği için ceza 1/6 arttırılır.
Hakaret suçunun para cezası ne kadardır?
TCK 125. Madde uyarınca; hakaret suçunun cezası adli para cezası olabilir. Adli para cezası; en az 5 gün, en fazla 730 gündür. Buradaki gün adli para cezası, bir gün karşılığı olarak 20 ile 100 TL arasındaki miktarla çarpımı sonucunda ulaşılan meblağın Devlet Hazinesine ödenmesidir.
Hakaret suçu nasıl ispatlanır?
Hakaret suçu her türlü delil ile ispatlanabilir. Bu delillerin başında; ekran görüntüsü, ekran videosu,  Whatsapp, SMS, mektup, e-posta, kamera kayıtları, ses kayıtları, radyo veya televizyon programı kayıtları, tanık delili, dijital materyaller ile ispatlanabilir.
Hangi kelimeler hakaret sayılır?
Kanunda tek tek hangi kelimelerin hakaret olduğu sayılmamıştır. Bu durum uygulama ve yerleşik içtihatlar kapsamında tespit edilmektedir. www.hakaretmi.com sitesi bu amaçla açılmıştır.
Hakaret edersem tazminat öder miyim?
Hakaret suçu kapsamında ceza davası sonucunda mahkumiyet, HAGB veya erteleme kararı verilmesi halinde suçtan zarar gören kişi Asliye Hukuk Mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Bu durumda tazminat ödeyebilirsiniz.
Hakaret suçu şikayete tabi mi?
Hakaret suçu TCK 125. Madde kapsamında basit halinde (Vatandaşa karşı) takibi şikayete bağlıdır. Fakat kamu görevlisine hakaret ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu takibi şikayete bağlı değildir. Yani suçtan zarar gören kamu görevlisi veya Cumhurbaşkanı şikayetten vazgeçse dahi kamu davası devam eder.