Kaşar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaşar"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kaşar kelimesi Türkçe'de hem bir peynir türünü hem de bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Peynir olarak, kaşar, sert ve yağlı bir peynir türüdür. Kişi olarak, kaşar, bir kişinin kurnaz, hilekar veya şakacı olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Kaşar  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanın gözlüklü olduğu ve sanığın eski kız arkadaşı olduğu somut olayla ilgili olarak,... tarihli bilirkişi raporunda tespiti yapılan "Gözlüklü sığır, kaşar" şeklindeki sözlerin katılana yönelik olarak kullanıldığının anlaşılması karşısında, sanığın mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11430 Karar: 2015/13809 Tarih: 17.12.2015

Karar #2

Suça sürüklenen çocuklar G... ile B...'in savunmalarında mağdure suça sürüklenen çocuk M...'nin kendilerine "Orospu, kaşar" gibi hakaret içerir sözler sarf ettiğini belirtmeleri, suça sürüklenen çocuk D...'in de aynı şekilde M...'in kendisine hakaret ettiğini ifade etmesi karşısında, adları geçen suça sürüklenen çocuklar haklarında 5237 sayılı TCK'nın 129. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunun tartışılmaması kanuna aykırı....

Yargıtay 14. CD Esas: 2015/7961 Karar: 2016/875 Tarih: 28.01.2016

Karar #3

Sanığın katılana gönderdiği kısa mesaj içeriğindeki "Kocanla gel, sevgilini yüzleştireceğim kaşar" şeklindeki ifadede katılana yönelik bir tehdit bulunmadığı, ifadelerin bir bütün olarak hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, hakaret ve tehdit suçlarından ayrı ayrı mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/43102 Karar: 2017/11921 Tarih: 30.10.2017

Karar #4

Eylemin (Hastanede tartıştığı hemşireye hitaben: Kaşar) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12441 Karar: 2018/11779 Tarih: 19.09.2018

"Kaşar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.