Sanane Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sanane Lan"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sanane lan?" ifadesi, genellikle kaba, aşağılayıcı veya agresif bir üslup içeren bir ifadedir. Bu ifade, karşıdaki kişinin sorduğu veya söylediği bir şeye karşı ilgisizlik veya umursamazlık gösterme amacını taşır.

Hakaret mi?


Sanane Lan kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü karakola ait araçlar için tahsis edilmiş park yerine aracını park etmek istemesi nedeniyle çevre koruma nöbetçisi olan polis: memuru müşteki ile tartışan ve tepkili biçimde aracım patinaj yaptırarak hızlı bir şekilde bulunduğu yerden alarak başka bir yere park edip geri gelen sanığın karakola girmek istediğinde kendisine nereye gideceğini soran müştekiye hitaben "Sana ne lan, sen kimsin, ben istediğim yere gider, istediğim yerden çıkarım, bana kimse karışamaz" şeklinde sözler söylediği, sanığın olumsuz tavrını sözüyle pekiştirdiği, davranışlarının bir bütün halinde görevini yapmakta olan müşteki polis memurunu tahkir etmek amacıyla ve müştekinin onur, şeref ve saygın- lığını rencide edecek nitelikte olduğundan sövmek suretiyle işlenen, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2014/4-756 Karar: 2015/124 Tarih:21.04.2015
Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın özel güvenlik görevlisi mağdura hitaben söylediği kabul edilen "Sana ne lan" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/2878 Karar: 2019/5701 Tarih: 25.03.2019

"Sanane Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.