Lanet Olsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Lanet Olsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Lanet Olsun" ifadesi, genellikle bir olayın veya durumun hoşnutsuzluğunu, öfkeyi veya hayal kırıklığını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin veya durumun olumsuz etkilerine tepki gösterirken veya bir durumu eleştirirken kullanılır. "Lanet Olsun" terimi, olumsuz bir duygu veya düşünceyi ifade ederken, bazen bir tür kötü dilek veya lanetlenme anlamı da taşıyabilir.

"Lanet Olsun" ifadesi, bir olayın veya durumun kişisel veya toplumsal anlamda olumsuz sonuçlarına tepki gösterirken kullanılabilir. Bu ifade, özellikle bir hayal kırıklığı, haksızlık veya başkalarının zarar görmesine duyulan üzüntüyü ifade etmek amacıyla kullanılır. Ancak, bu tür ifadelerin kullanımı sınırlı olmalı ve iletişimde saygı ve hoşgörü ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Hakaret mi?


Lanet Olsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın iş yerine haciz işlemi için gelmiş olan katılana söylediği kabul edilen "Lanet olsun senin gibi memura" biçiminde beddua niteliğindeki sözlerinin şikâyetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/21272 Karar: 2017/2361 Tarih: 06.03.2017

Karar #2

Sanığın icra dairesindeki işlemlerinin gecikmesine sinirlenerek söylediği "Herkes haddini bilsin, lanet olsun, yazıklar olsun" biçiminde kaba hitap tarzı ve beddua niteliğindeki sözlerinin muhataplarının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41787 Karar: 2017/13867 Tarih: 29.11.2017

"Lanet Olsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.