Milleti Soymak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Milleti Soymak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Milleti soymak" genellikle bir kişinin veya bir grubun, toplumun kaynaklarını veya varlıklarını haksız yere ele geçirerek kişisel çıkar sağlaması anlamına gelir. Bu ifade, dolandırıcılık, yolsuzluk, haksız ticaret veya başka yollarla halkın haklarına ve varlıklarına zarar verme amacını ifade eder.

Bu terim, genellikle halkın güvenini kötüye kullanan veya onların ekonomik veya sosyal durumunu istismar eden eylemleri tanımlamak için kullanılır. "Milleti soymak," toplumsal adaletsizlik ve haksızlık örneklerini vurgulamak amacıyla kullanılabileceği gibi, hükümet yetkilileri veya kurumsal kişiler tarafından yapılan yolsuzlukları eleştirmek için de kullanılabilir. Bu ifade, toplumsal değerleri ve halkın haklarını korumaya yönelik bir eleştiri veya uyarıyı ifade edebilir.

Hakaret mi?


Milleti Soymak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Ticari kurumdan gelen kampanya yazımına cevaben: Girişiminizin amacı üyelerinizi biraz daha yolmak mıdır sizin, bir 6 günlük iş gezisi için destek sonrası 3950 dolar diyorsanız demek ki tamamı yaklaşık 8000 dolar para alacaksınız katılımcı bir kişiden, bu nasıl bir anlayış nasıl bir hizmet, yoksa sizler de meşhur hizmet ehlinden misiniz, milleti soyacak bir başka iş bakın kendinize lütfen, bu konulardaki sözde hizmet girişimlerinizi bir daha insaf gözlüğü ile bir tahlil ediniz, yoksa bu milleti enayi mi sanıyorsunuz, saygılar sunarım) ve yükletilen suça yönelik katılan... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15460 Karar: 2022/13181 Tarih: 25.05.2022

"Milleti Soymak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.