Enayi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Enayi"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Enayi kelimesi Türkçe’de fazla bön, avanak, et kafalı, budala anlamına gelir. Bu kelime, bir kişinin düşüncesiz veya mantıksız davranışlarını veya sözlerini tanımlamak için kullanılır. Bu kelimenin kökeni Arapça’dır.

Hakaret mi?


Enayi kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana hitaben "Ulan keriz, enayi gördüm de senin gibisini görmedim, daha dolandırıldığı anlamadın mı aptal" diyerek hakaret ettiği, katılanın sanığı tekrar aradığı ve sanığı savcılığa şikâyet edeceğini söylediği, bu defa sanığın "Öyle bir şey yaparsan evini biliyorum, kendi arabanla seni, çocuklarını dağa kaldırır öldürürüm" diyerek tehdit ettiği, bunun tanık tarafından da doğrulandığı oluş ve dosya kapsamından anlaşılmakla, sanığın tomarla para gösterip parasının hazır olduğu yönünde hile uygulamış olması karşısında tebliğnamede hile unsurunun açıklanması istemiyle bozma talep eden düşünceye iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 15. CD Esas: 2014/6713 Karar: 2016/7761 Tarih: 19.10.2016

"Enayi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.