Bok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bok"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bok" kelimesi, argo bir ifadedir ve genellikle dışkı veya çürümüş organik madde anlamında kullanılır. Ancak, bu kelime aynı zamanda bir kişiyi küçümsemek veya onu eleştirmek için de kullanılabilir.

Bu kelime, kaba ve saygısız bir ifade olduğundan, karşı tarafı rahatsız edebilir veya incitebilir. Bu nedenle, bu tür kelimeler kullanmaktan kaçınmak ve daha uygun ve saygılı ifadeler kullanmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Bok kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Adli sicil büro şefi olan sanığın iş ve görevlerin yürütülmesi ile ilgili çıkan tartışmada aynı büroda veri hazırlama kontrol işletmeni olan katılanlara hitaben söylediği kabul olunan "Şerefsizler, adiler, ahlaksızlar, boklar" biçimindeki sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici nitelikte bulunduğu ve zincirleme hakaret suçunu oluşturduğu, bu sözlerin tartışmada fevren söylenmesinin suç kastını ortadan kaldırmadığı, sanığın fevri hareket etmesine sebep olabilecek katılanlardan kaynaklanan haksız bir davranış var ise bu durumun TCK'nın 129. maddesinin uygulanmasını gerektirebileceği gözetilmeden, anılan sözlerin fevren söylendiği ve suç kastını ortaya koyan delil bulunmadığı biçimindeki kanuni olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/12734 Karar: 2014/35285 Tarih: 08.12.2014

"Bok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.