Yalaka

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yalaka"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yalaka, bir kişi veya kurumun başkalarını etkilemek veya çıkar sağlamak amacıyla sürekli iltifat etmesi veya onları övmesi anlamına gelir. Yalakalık, genellikle samimiyetsiz ve yapmacık bir şekilde yapılan davranışlarla kendini gösterir. Yalaka olan kişiler genellikle kendi çıkarlarını korumak veya birilerinden bir şeyler elde etmek için başkalarına aşırı övgülerde bulunurlar. Bu davranış, genellikle hoşnutsuzluğa ve güvensizliğe neden olabilir.

"Yalaka", olumlu sonuçlar elde etmek veya birinin hoşnutluğunu kazanmak amacıyla aşırı derecede iltifat eden, samimiyetsiz ve riyakar tavırlar sergileyen kişiyi tanımlayan bir terimdir. Yalakalık, genellikle çıkar gözeterek veya kişisel kazanç sağlamak amacıyla gerçek duygularını gizlemeyi içerir.

Yalakalar, samimi olmayan iltifatlar ve aşırı övgülerle çevrelerindeki insanları manipüle etmeye çalışabilirler. Bu tür davranışlar, insanlar arasındaki doğru ve sağlıklı iletişimi bozabilir ve güven zedelenmesine neden olabilir. Yalakalık, samimiyetin ve dürüstlüğün eksik olduğu bir yaklaşım olarak görülür.

Terim, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve yalakalar, gerçek ilişkiler kurmak ve gerçek duyguları paylaşmak yerine, sadece kişisel çıkarlarını korumayı amaçlarlar. Yalakalık, özellikle profesyonel ve sosyal ortamlarda görülebileceği gibi, insanların karakter ve tutumlarına zarar verebilir. Toplumsal ilişkilerde samimiyet, açıklık ve dürüstlük önemli olduğundan, yalakalığın uzun vadede olumsuz sonuçlara yol açabileceği unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Yalaka kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana yönelttiği sözlerin (Dalkavuk ve yalaka) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığının anlaşılması karşısında, tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye katılınmayarak...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/25598 Karar: 2016/6843 Tarih: 05.04.2016

Karar #2

İnceleme konusu somut olayda, mahkemece sanığın katılana hitaben söylediği "Bundan sonra benim düşmanım, başmüdürün yalakasısın" şeklindeki sözleri nedeniyle sanık hakkında hakaret suçundan mahkumiyet kararı verildiğinin anlaşılması karşısında, kaba söz niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/4001 Karar: 2021/153 Tarih: 11.01.2021

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben yazdığı iddianame konusu sözlerinin (Türkiye'nin en yalaka öğretmen) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12226 Karar: 2021/10817 Tarih: 24.03.2021

Karar #4

Sanığın olay tarihinde ... Sulh Ceza Mahkemesi hâkimi olan katı- lan tarafından daha önce gerçekleştirilen "Başbakan'ı seviyorsam ne olmuş?" şeklindeki paylaşımın ... isimli Facebook hesabında yayımlanması üzerine, kendisine ait ... isimli profil üzerinden söz konusu paylaşıma yorum mahiyetinde "Senin gibi yalakalar yarın da başkalarını sever, sen yalakasın" ifadelerine yer verdiği olayda, sanığın katılana hakaret etme kastının olmadığına dair savunması ile suça konu ifadelere katılanın yerine getirdiği hâkimlik mesleğinin değerlerine uygun olmayan şekilde yapmış olduğu bir paylaşma yorum amacıyla yer verilmesi gözetildiğinde, kullanılan ifadeler nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de bu ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir. Öte yandan itiraza konu paylaşımların katılanın yerine getirmiş olduğu kamu görevi dolayısıyla yapılmaması nedeniyle söz konusu ifadelerin, hakaret suçunu oluşturması ihtimalinde dahi kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçuna değil alenen işlenen basit hakaret suçuna sebebiyet vereceği gözetilmelidir..

Yargıtay CGK Esas: 2020/4-428 Karar: 2022/199 Tarih: 22.03.2022

"Yalaka" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.