Yalancı Şahit

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yalancı Şahit"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yalancı şahitlik, bir kişinin gerçek dışı ifadelerle mahkemede ya da başka bir yargısal süreçte yanlış bilgi vermesidir. Bu durum, adaletin doğru şekilde işlemesini engelleyebilir ve masum insanların haksız yere suçlanmasına neden olabilir. Yalancı şahitlik, bir suçun işlenmesinden sonra ya da mahkeme sürecinde gerçekleşebilir. Bu durumda, şahitlerin doğru ve dürüst olması son derece önemlidir.

Yalancı şahitlik, adalet sistemini sarsan ciddi bir suçtur. Yanlış bilgi veren bir şahit, masum bir kişinin suçlu bulunmasına yol açabilir veya gerçek suçlunun kaçmasına neden olabilir. Bu durumda, adaletin sağlanması ve doğru kararların verilmesi zorlaşır. Yalancı şahitlik, toplumda güvensizlik ve haksızlık duygularını artırabilir. Bu nedenle, yalancı şahitlik suçunun ciddiyeti ve etkileri hakkında toplumun bilinçlenmesi önemlidir.

Hakaret mi?


Yalancı Şahit kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin (Davanın tarafınca duruşmada dinlenen tanga hitaben: Yalancı şahit) katlanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/10288 Karar: 2020/19083 Tarih: 09.12.2020

Karar #2

Eyleme (Keşif esnasında tanığa hitaben: Bunlar yalancı şahittir) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/13822 Karar: 2022/12394 Tarih: 17.05.2022

Karar #3

Eyleme (Allah belama versin, yalana şahitsiniz, yalancısınız) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17703 Karar: 2022/16251 Tarih: 29.06.2022

"Yalancı Şahit" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.