Zibidi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zibidi"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Zibidi, gülünç olacak derecede kısa ve dar giyinmiş olan veya yersiz ve zamansız davranışları olan kimse anlamına gelir. Zibidi kelimesi, Farsça kökenlidir. Zibidi, genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır.

Hakaret mi?


Zibidi kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

…adlı  televizyon kanalının... tarihli ... adlı  spor programında yorumculuk yapan sanığın... taraftar grubu liderlerinden olup vali ve emniyet müdürü ile görüşmek isteyen katılanların görüntülerinin programda yayınlandığı sırada sarf ettiği "Vali ile iki tane zibidi konuşuyor, orada tipleri falan ne olduğu belli değil, vali ile ya o kadar saygısız absürt şekilde geliyor böyle vali ile, sen kimsin ya o hale gelmiş iş yani, bunlar senelerdir kangrendir, kulüpler besleye besleye kangren hale getirdiler, koca mülki amirin karşısında adam sanki kahvede arkadaşıyla konuşuyor, en sonunda tutuklattı sayın vali" şeklindeki sözlerin kişilerin onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliğinde bulunması karşısında...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/594 Karar: 2014/5332 Tarih: 19.02.2014

Karar #2

Somut olayda, sanığın Facebook internet sitesinde yazmış olduğu yorumların bütünü bir arada irdelendiğinde, doğrudan katılanı hedef alarak, kendisine hakarette bulunmak kastıyla hareket etmeyip eleştirme amacı güttüğü, yine yorumlarda geçen "Zibidi" kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki anlamının "gülünç olacak derecede kısa ve dar giyinmiş olan" şeklinde olduğu ve hakaret unsuru içermediği, yorumlarda geçen diğer sözlerin de muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/1806 Karar: 2019/6629 Tarih: 03.04.2019

"Zibidi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.