Aldığınız Para Haram Olsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aldığınız Para Haram Olsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Aldığınız para haram olsun" ifadesi, Türkçede birine, genellikle haksız veya adaletsiz bir şekilde elde edilen para ile ilgili olarak dilek veya beddua niteliğinde söylenen bir cümledir. Bu ifade, genellikle birinin elde ettiği paranın helal olmayan yollarla kazanıldığı, dolayısıyla o kişinin bu parayla mutlu olamayacağı veya bu parayla ilgili olarak sorunlar yaşayacağı düşüncesiyle kullanılır. Bu ifade, birinin haksız kazanç elde ettiğine, başkalarının zararına bir eylem gerçekleştirdiğine veya adaletsiz bir durum yarattığına inanıldığında söylenebilir.

Hakaret mi?


Aldığınız para haram olsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Siz hastaya bakmıyorsunuz, ne biçim doktorsunuz, aldığınız para haram olsun" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarını somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2019/3704 Karar: 2019/11268 Tarih: 26.09.2019

"Aldığınız Para Haram Olsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.