Amcık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amcık"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amcık" kelimesi Türkçede kadın genital organını (vulva) ifade eden argo ve küfürlü bir sözcüktür. Bu kelime, cinsel içerikli ve saygısız bir dilde kullanılır ve genellikle hoşgörüsüz ve kaba bir tutum sergiler.

Özellikle toplumsal ortamlarda ve insanlar arasındaki ilişkilerde bu tür ifadelerin kullanılması, karşılıklı saygıyı zedeleyebilir ve gerilime yol açabilir. Bu nedenle, iletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


A.cık kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın olay tarihinde karşılaştığı ve telefonla arama yapmaya çalışan katılana karşı "Arasan ne olacak a.cik..." şeklinde sözler söylemesine ilişkin) bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezaların yasal bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanığın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2019/408 Karar: 2021/21604 Tarih: 14.09.2021

Karar #2

Eylemlerin (Ulan amcık) doğru olarak nitelendirildiği ve yasada öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezalarının yasal bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esas- tan reddiyle hükümlerin (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2010/3238 Karar: 2010/10299 Tarih: 26.05.2010

"Amcık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.