Sen Bu İşi Bırak Domat Sat

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Bu İşi Bırak Domat Sat"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen Bu İşi Bırak Domat Sat" ifadesi, Türkçe'de sıkça kullanılan bir deyimdir ve bir olayın şaşkınlık ya da hayretle karşılanması durumunda kullanılır. "Domat" kelimesi, "domates" kelimesinin halk arasındaki kullanımıdır ve "sat" kelimesi ise "şaka yapmak" anlamına gelir. Dolayısıyla, "Sen Bu İşi Bırak Domat Sat?" ifadesiyle bir kişiye, yaptığı bir şeyin şaka olduğunu ve artık devam etmemesi gerektiğini anlatılır.

Bu deyim, Türkçe argo bir ifadedir ve genellikle şaşkınlık veya patlama anlamında kullanılır. İnsanlar arasında şaşkınlık veya hayret ifade etmek için sıkça kullanılan bir deyimdir.

Hakaret mi?


Sen Bu İşi Bırak Domat Sat kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın eşe karşı kasten yaralama ve yağma suçlarından dolayı yargılandığı davanın ... tarihli oturumunda her iki suçtan da mahkumiyetine hükmedilmesi üzerine haksız yere ceza aldığını düşünerek mahkeme heyetine söylediği "Sen bu işi bırak, domat sat" şeklindeki sözler rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde sözler ise de mahkeme heyetinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2014/4-754 Karar: 2017/324 Tarih: 13.06.2017

"Sen Bu İşi Bırak Domat Sat" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.