Ananın Fotoğrafını Çek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ananın Fotoğrafını Çek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ananın fotoğrafını çek" Türkçe bir ifadedir ve "Take a photo of your mom" şeklinde İngilizce'ye çevrilebilir. Bu ifade, bir kişiye annelerinin fotoğrafını çekmelerini söyleyen, günlük konuşmalarda kullanılabilen kaba ve nezaket dışı bir cümledir.

Hakaret mi?


Ananın fotoğrafını çek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanık ...'in katılan ...'e hitaben "Sen git ananın fotoğrafını çek" şeklinde hakaret ettiğinin iddia ve kabul edilmesi karşısında, sanığın söylediği kabul edilen sözlerin ne suretle hakaret suçunu oluşturduğu açıklanıp tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2017/20409 Karar: 2020/21518 Tarih: 24.12.2020

"Ananın Fotoğrafını Çek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.