Görgüsüzlüğün Bu Kadarına Pes

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Görgüsüzlüğün Bu Kadarına Pes"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Görgüsüzlüğün Bu Kadarına Pes” bir deyimdir. Bu deyim, bir kişinin görgüsüz davranışlarına karşı kullanılır. Görgüsüzlük, kişinin toplumda kabul edilmeyen davranışlar sergilemesi anlamına gelir. Bu deyimde “pes” kelimesi, yenilgiyi kabul etmek anlamında kullanılmaktadır. Yani, “Görgüsüzlüğün bu kadarına pes!” ifadesi, kişinin görgüsüz davranışlarına karşı yenilgiyi kabul ettiği anlamına gelir.

Hakaret mi?


Görgüsüzlüğün Bu Kadarına Pes kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Yerel gazetede, Belediye Başkanına hitaben: Görgüsüzlüğün bu kadarına pes) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına..

Yargıtay 18 CD Esas: 2016/5277 Karar: 2018/8162 Tarih: 28.05.2018

"Görgüsüzlüğün Bu Kadarına Pes" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.