Kendini Hukuktan Üstün Sayan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendini Hukuktan Üstün Sayan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kendini Hukuktan Üstün Sayan, bireyin yasalara uyma zorunluluğunu görmezden gelerek kendi istek ve arzularını ön plana çıkarması anlamına gelir. Bu durum, kişinin kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde tuttuğunu gösterir. Yasaların belirlediği kuralları ve toplumun kabul ettiği normları hiçe sayarak hareket eden bu kişiler, genellikle kendi çıkarlarını korumak veya kendi amaçlarına ulaşmak için hukuku manipüle etmeye çalışırlar.

Kendini Hukuktan Üstün Sayan bireyler, toplum içinde genellikle hoş karşılanmazlar ve eleştirilere maruz kalırlar. Bu tür davranışlar, hukukun gerekliliğini ve toplum düzenini zayıflatır. Yasaların oluşturulma amacı, insanların bir arada yaşamasını sağlamak ve haklarını korumaktır. Ancak Kendini Hukuktan Üstün Sayan kişiler, bu amacı göz ardı ederek sadece kendi çıkarlarını düşünürler. Bu kavram, toplum düzenine ve hukukun işleyişine zarar veren bir tutumu ifade etmektedir. Yasaların ve toplum normlarının önemini vurgulamak ve Kendini Hukuktan Üstün Sayan kişilerin olumsuz etkilerini anlatmak önemlidir. Kendini Hukuktan Üstün Sayan bireylerin davranışları toplum tarafından eleştirilmeli ve hukuki yaptırımlarla karşılaşmalıdır.

Hakaret mi?


Kendini Hukuktan Üstün Sayan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Hakkındaki mahkumiyet kararına yönelik hazırladığı temyiz talebinde, talimatla ifadesini alan ve karar veren hâkimlere hitaben: Bu kararı Türk Milleti adına mı yoksa kürt milleti adına mı verdiniz, bu kararı verirken cübbenizin üzerinizde olduğundan emin misiniz, ek savunma hakkını ne zaman verdiniz, ek savunma için süre istemiyorum diyen sanık, yuh yani, sanık ek savunmasında önceki savunmalarımı tekrar ederim şeklinde savunmada bulunmuştur, bu çocuk hikayelerine karnımız toktur, size saygı duyuyorum, aslında size değil cübbenize ve saygın makamınıza, siz hem hukuku katlediyor hem de anayasayı ayaklar altına alıyorsunuz, yakışıyor mu, saygınız size yoksa meslektaşlarımıza ve saygın makamımıza olsun, sizin gibi kendini hukuktan üstün sayan taraflı saygın bir makamı temsil hakim tarafından yargılanmak istemiyorum, sizi HSYK’ya şikayet etmeden bu ezber kararınızı da acilen düzeltin, aksi takdirde infaz koruma memurunu da kollamak kayırmak görevini kötüye kullanmaktan size dava açarım) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/22804 Karar: 2022/16289 Tarih: 29.06.2022

"Kendini Hukuktan Üstün Sayan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.