Kuş Beyinli

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kuş Beyinli"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kuş beyinli", bir kişinin düşünme ve karar verme yeteneklerinin sınırlı, basit ve sığ olduğunu ifade etmektedir. Bu ifade genellikle bir kişinin aptallığını veya naifliğini vurgulamak için kullanılır. Ancak, bu tür ifadeler alaycı ve saygısız bir dil içerebileceği için iletişimde dikkatli olmak önemlidir. Karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde iletişim kurmak, olumsuz etkileri önleyebilir.

Hakaret mi?


Kuş Beyinli kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın "İki kuş beyinli yüzünden buradayım, aptal, siz hırsızsınız" şeklindeki sözlerle hakaret ettiğine dair katılanların anlatımları ve bu anlatımları doğrulayan tanık ... 'in beyanı karşısında, sanığın katılanlara bir fiille hakaret etmesi nedeniyle TCK'nın 125. maddesi ile belirlenecek cezanın anılan kanunun 43/2. maddesi uyarınca artırılması gerekirken, mağdur sayısınca suç oluştuğundan bahisle ayrı ayrı iki kez mahkûmiyet karan verilerek fazla cezaya hükmedilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/12740 Karar: 2013/32025 Tarih: 12.12.2013

Karar #2

"Vizyonu olmayan kuş beyinlilerin belediye başkanlığı yapması doğru değildir. Şehri emin unvanın sırtında taşıyanlar görevlerini yerine getiremediğinde gereğini yapma cesaretini gösteremiyorlar. Bir …iline bakıyorsun, 30-40 metrelik yollar açılmış, …. ‘a bakıyorsun k.ç içi yolumuz var, ona da gerektiği gibi maalesef değer veren bir irade göremiyoruz. Vekiller acaba bu konuda bir yaz boyunca ne yaptılar merak ediyorum. Hani güçlü iktidar güçlü belediye diyenler vardı. Acaba ne oldu, ağza yüze mi bulaştırıldı" biçimindeki siyasi bir kimliğe sahip... Belediye Başkanı olan katılan hakkında söylenen sözlerin söylenme amacı, yeri ve bağlamına göre bir belediye başkanının nasıl olması gerektiği, yaşadığı şehrin durumu ve belediye hizmetlerinin yetersiz olduğuna dair hakaret boyutuna varmayan, ağır eleştiri içeren düşünce ve kanaat açıklaması niteliğinde olduğu, buna göre hakaret suçunun oluşmadığı gözetilmeden, düşünce açıklama ve eleştiri hakkını kısıtlar nitelikteki yorumla ve kanuni olmayan gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/5577 Karar: 2014/20763 Tarih: 09.06.2014

Karar #3

Oluşa ve dosya içeriğine göre sanığın mahkemede alınan savunmasında katılana hitaben iddianamede belirtildiği şekilde "Geri zekâlı, kuş beyinli, mal" şeklinde sözler ile hakaret ettiğini ikrar etmesi, sanığın bu ikrarının katılanın tüm aşamalardaki samimi, tutarlı beyanları ile de doğrulanması karşısında, sarık hakkında atılı hakaret suçundan mahkûmiyeti yerine beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/3539 Karar: 2018/8545 Tarih: 30.05.2018

"Kuş Beyinli" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.