Kalk Lan Ayağa

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kalk Lan Ayağa"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kalk lan ayağa, birinin oturduğu veya yattığı yerden kalkmasını emreden veya isteyen kaba bir ifadedir. Bu ifade genellikle sinirli, kızgın veya sabırsız olduğunda kullanılır. Bu ifadeyi kullanan kişi, karşısındaki kişinin harekete geçmesini, bir şey yapmasını veya bir yere gitmesini bekliyor olabilir. Bu ifadeyi duyan kişi ise, muhtemelen bu ifadeden rahatsız olur, çünkü bu ifade saygısızlık içerir.

Hakaret mi?


Kalk Lan Ayağa kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği iddianamede tanımlanıp mahkemenin de bu şekilde kabul ettiği "Kalk lan ayağa şeklindeki ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/1607 Karar: 2019/2178 Tarih: 04.02.2019

"Kalk Lan Ayağa" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.