Kooperatife Ait Hisseyi Satıp Parasını Yedin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kooperatife Ait Hisseyi Satıp Parasını Yedin "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kooperatife ait hisseyi satıp parasını yedin, bir deyimdir. Bu deyim, bir kooperatifin ortağı olan bir kişinin, kooperatife ait olan ve kendisine düşen bir hisse veya payı başka bir kişiye satarak elde ettiği parayı kendi çıkarları için harcadığını veya israf ettiğini anlatır. Bu deyim, genellikle eleştiri, kınama,  suçlama veya alay duygularını aktarmak için kullanılır. Bu deyim, kooperatif, hisse ve yemek kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Kooperatif, ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattır. Hisse, bir bütünün eşit parçalara bölünmüş olan parçasıdır. Yemek, bir şeyi ağızda çiğneyerek yutmak veya bir şeyden yararlanmak anlamına gelir.

Hakaret mi?


Kooperatife Ait Hisseyi Satıp Parasını Yedin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, sanığın üyesi olduğu ... Yapı Kooperatifi'nin olağan genel kurul toplantısı sırasında daha önce kooperatif yöneticisi olan katılana söylediği kabul edilen "Sen kooperatife ait hisseyi satıp parasını yedin" biçimindeki sözlerin hakaret oluşturmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğunun gözetilmemesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/2943 Karar: 2014/11800 Tarih: 14.04.2014

"Kooperatife Ait Hisseyi Satıp Parasını Yedin " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.