Deyyusun Oğlu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Deyyusun Oğlu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Deyyusun Oğlu" ifadesi, argo ve küfür içeren bir ifadedir ve aşağılayıcı bir anlam taşır. Bu ifade, karşınızdaki kişiyi küçümsemek, aşağılamak veya hakaret etmek amacıyla kullanılır. "Deyyusun Oğlu" ifadesi, kişiler arası anlaşmazlık, öfke veya gerilim anlarında kullanılarak karşı tarafı incitmek veya üzmek amaçlanabilir. Bu ifadeyi kullanmak hoşgörüsüz ve saygısız bir tutumu yansıtır ve olumsuz sonuçlara yol açabilir. Deyyus bir küfürdür. Kişi gerizekalı, aptal gibi kelimelerde hakarete maruz kalır.

Hakaret mi?


Deyyusun Oğlu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Her ne kadar şüphelinin paylaşıma (Deyyusun oğlu deyyus katil babasın savunmaya gitmiş) kendisinin yapmadığına dair anlatımları, müştekiler vekilinin dilekçe ekinde hakaret içerir Twitter mesajlarının dosyaya ibraz edilmediği, bu nedenle paylaşımların incelenemediği gerekçeleriyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişse de şüphelinin hazırlık beyanında paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiğinin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımların çıktısının dosyada mevcut olduğunun, tarafların birbirini tanıdığının, akraba olduklarının ve husumetli olduklarının anlaşılması karısında CMK'nın 170/2. maddesi uyarınca dosyadaki mevcut delillerin şüpheli hakkında hakaret suçunun işlendiği hususunda iddianame düzenlenebilmesi için yeterli şüphe oluşturduğu açıktır. Şüphelinin eyleminin sübut bulup bulmadığa hususu, tüm kanıtların, mahkemece birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan açıklamalara göre, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar ve bu karara itiraz sonucunda verilen itirazın reddine dair mercii kararı hukuka aykırıdır. )

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/7932 Karar: 2022/14484 Tarih: 08.06.2022

"Deyyusun Oğlu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.