Şahsiyet Yoksunu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şahsiyet Yoksunu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Şahsiyet yoksunu" ifadesi, bir kişinin ahlaki değerlere, dürüstlüğe, karaktere veya etik ilkelerine sahip olmadığı veya bu değerleri ihlal ettiği düşünülen birini tanımlamak için kullanılır. Bu ifade, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin davranışlarının veya tutumlarının toplumsal veya etik normlara uygun olmadığını ifade eder.

"Şahsiyet yoksunu" ifadesi, insanların başkalarına saygı göstermesi, dürüst ve etik davranışlar sergilemesi, sözlerinde samimi olması gibi temel değerleri vurgular. Bu ifadeyle tanımlanan kişiler, genellikle bencil veya manipülatif davranabilirler, başkalarını kandırabilirler veya ahlaki değerlere uygun olmayan eylemler gerçekleştirebilirler. "Şahsiyet yoksunu" ifadesi, kişisel değerler ve etik standartlar bağlamında kullanılırken, aynı zamanda kişilerin toplumsal etkileşimde nasıl davranmaları gerektiğini vurgular.

Hakaret mi?


Şahsiyet Yoksunu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Alacak davası kapsamında mahkemeye sunulan cevap dilekçesinde, davacıya hitaben: Çünkü davacı... isimli şahsiyet yoksunu, hayatımda gördüğüm en büyük nankörlüğü yapmaktadır) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12882 Karar: 2019/1757 Tarih: 21.01.2019

"Şahsiyet Yoksunu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.