Amına Koyduğumun Çocukları

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amına Koyduğumun Çocukları"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amına koyduğumun çocukları" ifadesi, Türkçede oldukça argo ve küfürlü bir tabirdir. Bu ifade, başka bir kişiye veya gruba karşı öfke, düşmanlık ve şiddetli bir tepkiyi ifade etmek için kullanılır. İfade, bir kınamayı ve eleştiriyi içerir ve genellikle olumsuz duyguları yansıtır.

Bu tür ifadeler, toplumsal ortamlarda ve insanlar arasındaki ilişkilerde kabul edilemez ve hoşgörüsüz olarak görülür. Kullanımı, saygıyı zedeleyebilir ve gerilime yol açabilir. Bu nedenle, iletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Amına koyduğumun çocukları kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (A.ına koyduğumun çocukları) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafiinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/5174 Karar: 2019/13311 Tarih: 30.09.2019

"Amına Koyduğumun Çocukları" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.