Utanmaz Adam

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Utanmaz Adam"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Utanmaz adam" genellikle ahlaki değerleri, toplumsal normları veya utanç duygusunu çiğneyen, saygısız veya cüretkar bir şekilde davranan bir erkeği tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Bu terim, bir erkeğin utanç veya çekinme duygusunu göstermeden veya umursamadan toplumsal tabuları ihlal ettiğini veya saygısızca davrandığını vurgular. "Utanmaz adam" ifadesi, erkeğin toplumsal beklentilere veya ahlaki standartlara uymadığı durumları eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır.

Bu deyim, çoğu toplumda olumsuz bir anlam taşır ve bir erkeğin davranışlarını veya tutumunu eleştirmek veya aşağılamak amacıyla kullanılabilir. "Utanmaz adam" terimi, erkeğin toplumun ondan beklediği davranışlardan saparak, kendine özgü veya çekingen olmayan bir tutum sergilediği durumları ifade ederken, aynı zamanda cinsiyet ve toplumsal normlar hakkında da yorumlar içerebilir. Bu ifadeyi kullanırken, cinsiyet eşitliği ve saygı değerleri konusundaki hassasiyeti gözetmek önemlidir.

Hakaret mi?


Utanmaz Adam kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen "Utanmaz adam" şeklinde kaba hitap tarzı ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/37796 Karar: 2017/9109 Tarih: 18.09.2017

"Utanmaz Adam" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.