Pervasızlık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pervasızlık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Pervasızlık, çekinmezlik, sakınmazlık, korkusuzluk anlamına gelen bir isimdir. Pervasızlık, genellikle saygısızlık, haddini aşma, akılsızlık gibi olumsuz anlamlarla ilişkilendirilir.

Hakaret mi?


Pervasızlık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, katılanın eski apartman yöneticisi, sanığın ise yeni apartman yöneticisi olduğu, sanığın evraklarda ve para hesaplarında usulsüzlük yapıldığını fark etmesi üzerine şikâyette bulunduğu ve katılan hakkında dava açıldığı, sanığın bu davaya müdahale dilekçesinde yer alan katılana yönelik "Sekreteri ... 'in maaşını bizim parayla karşılamış, bu nasıl bir gözü karalıktır, nasıl bir pervasızlık, bir hukukçuya yakışır mı, bu kadarcık paraya ihtiyacın mı var, sanığın bu açgözlülüğüne rağmen örtülü zimmet... TI, körler sağırlar birbirlerini ağırlar" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/5950 Karar: 2015/985 Tarih: 13.01.2015

"Pervasızlık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.