Çakal Olmuşsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çakal Olmuşsunuz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çakal olmuşsunuz" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir grubun ahlaki veya etik değerlere uymayan, dürüst olmayan veya kurnazca davrandığı durumları ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, kişinin kötü niyetli veya hilekar bir şekilde davrandığını ima eder. İnsanları dolandırma, çıkar sağlama veya düşmanca davranma gibi olumsuz anlamları ifade edebilir.

Hakaret mi?


Çakal olmuşsunuz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Polise hitaben: İyice çakal olmuşsunuz lan siz) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü (mahkumiyet) etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/27572 Karar: 2016/4719 Tarih: 10.03.2016

"Çakal Olmuşsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.