Gözüne Sokayım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gözüne Sokayım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Gözüne Sokayım” ifadesi küfür olarak kullanılan bir ifadedir. “Gözüne sokmak” kelimesi TDK sözlüğe göre “bir kimsenin görmediği veya bulamadığı bir şeyi, ona sert bir tavırla göstermek” anlamlarına gelmektedir.

Hakaret mi?


Gözüne Sokayım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, sanığın trafik kontrolü sırasında ilk yardım çantasını soran polis memuruna hitaben söylediği "Çantayı bulayım da gözüne sokayım" biçimindeki sözlerin kaba bir davranış olup katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bulunmadığından, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/31384 Karar: 2013/32549 Tarih: 17.12.2013

"Gözüne Sokayım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.