Suç İşlemeyi İtiyat Haline Getirmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Suç İşlemeyi İtiyat Haline Getirmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Suç işlemeyi ihtiyat haline getirmek" ifadesi, kişinin sürekli olarak veya alışkanlık haline getirerek suç işlemesini anlatan bir ifadedir. Bu ifade, kişinin suç işlemeyi bir alışkanlık veya normal bir davranış gibi benimsemesi anlamını taşır.

Hakaret mi?


Suç İşlemeyi İtiyat Haline Getirmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Kalanların başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak bulunduğu ... Sitesi Yönetimi ile ilgili sanığın açmış bulunduğu hukuk davalarına ilişkin... Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunmuş olduğu ve tarihli dilekçeler ile katılanlara yönelik söylediği "Kendilerine haksız çıkar sağlamak için organize olan ve adeta bir tarikat öğretisine göre hareket eden, toplu halde sürekli ve zincirleme T.C. kanunlarımı ihlal etmek suretiyle suç işlemeyi itiyat haline getiren,... sitesinin yönetim ve denetim yetkilerini kanuna aykırı gasp eden, 19 yıldır bu gayrimeşru soygun senaryosu devam ettiren, eğer başka, tehdit ve zorbalık yapan..." şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılanlara yönelttiği sözlerin TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kadraja ve katlanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde bulunması nedeniyle sanığa atılı hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/25142 Karar: 2014/1335 Tarih: 21.01.2014

"Suç İşlemeyi İtiyat Haline Getirmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.